Спешна Медицинска Помощ

Ветеринарен център Свети Антим е с денонощен режим на работа. Обучен лекарски екип незабавно ще оцени състоянието на критичния пациент и ще използва наличната рентгенова апаратура и апаратурата за реанимация, за да може да се нормализират максимално бързо жизнените му показатели. Всички необходими инструменти и техника за първа помощ като кислородна клетка (котки, паднали от висок етаж), пациентен монитор за следене на сърдечната дейност, сатурацията, телесната температура, апарати за обдишване и инхалационна анестезия, апаратура за  реанимация, както и бърз лабораторен анализ, се предоставят на пациента, заедно с необходимите медикаменти -противошокови, противовъзпалителни, обезболяващи, кръвоспиращи, антибиотици и др. Ако състоянието го изисква се осигурява и навременна хирургична намеса от дежурния екип. Двадесет и четири-часовият стационар дава възможност за стабилизиране на пациента под лекарско внимание, грижа  и проследяване на състоянието му.