ВАЖНО

ВАЖНО!!!

Информация за стопаните  на стационарните пациенти

Часове за приемане на планирани операции:

  • 8:30 – 10:00 часа

Часове за изписване

  • Делнични дни – 18:00 – 19:00 часа
  • Събота и неделя – 17:00 – 18.00 часа

Информация по телефона се дава само на лицето, попълнило   декларация в часовете:

  • 14:00 – 16:00 часа