ЕКИП

Екипът на ветеринарен център Свети Антим от млади и добре подготвени специалисти се стреми да бъде постоянно в крак с всички съвремени методи за диагностика и лечение в областта на ветеринарната медицина.

При подбора на персонал ние поставяме акцент не само на професионалната квалификация, но и личностните качества на лекарите.

„Всеотдайното отношение и личният ангажимент към пациентите – Вашите домашни любимци – са приоритет за нас. „