Диагностични Методи

Диагностични изследвания

Пълна кръвна картина 20 лв.
Биохимични показатели 20 лв.
Биохимични показатели /на показател/ 5 лв.
Глюкоза – глюкомер 10 лв.
Глюкозна крива 30 лв.
ЕКГ 15 лв.
ЕКГ     /контролно/ 10 лв.
Изследване на урина 15 лв.
Копроовоскопия 15 лв.

Цитология

Цитологично изследване 30 лв.
Вагинална цитология 15 лв.
Взимане на цереброспинална течност 80лв.
Кръвна натривка-изследване за дирофилария 15лв
Кожна проба – микроскопска 15 лв.
Посявка за дерматофити 30 лв.

Серологични тестове кучета

Тест – Giardia 25лв.
Тест – CPV 25 лв.
Тест – CDV 25 лв.
Тест – CPV/CCV/Giardia 35 лв
Тест – Leishmania Ab 25 лв.
Тест – Heartworm  25лв.
Тест – CaniV – 4 (Bionote) 45 лв.
IDEXX – 4D Test 65 лв.
Тест – Brucella Ab 30 лв.
Тест – Canine Pancreatit lipase test 65 лв.
Тест алергия – Total Ig E 25 лв.
ACTH stimulation test 80 лв.
Low dose dexamethasone test 60 лв.
Щитовидни хормони ФТ4 + общ холестерол 30 лв.

Серологични тестове котки

Тест – FeCoV  Ag 30лв.
Тест – FeCoV  Ab 30лв.
Тест – Toxoplasma Ab 25 лв.
Тест – FIV/FeLV 30 лв.
Тест – Feline Pancreatit lipase test 65 лв.
Teст – FPV Ag 25 лв.
Teст – FeLD 3 40 лв.
PCR тест (FHV;CoV) 60 лв.

Биопсии

Тънкоиглена аспирационна биопсия 30лв.
 Референтна хистология  100лв.
Костномозъчна биопсия 100 лв.
Цитология 30лв.
Хистология 45лв.

Образна диагностика

Ехография коремна 30лв.
Скрининг за бременност с ехограф 25лв.
Ехокардиография 50лв.
Рентгенография 25лв.
Контрастно изследване на храносмилателната система 95лв.