Ортопедия и Травматология

Ортопедични операции

Фрактура – подкиткови кости (метакарпус )– котка 450 лв.
Фрактура – подкиткови кости (метакарпус) – куче 500 лв.
Фрактура – подпетни стави (метатарзус) – куче 500 лв.
Фрактура – подпетни стави (метатарзус )– котка 450 лв.
Симфизиодеза на долна челюст 500лв.
Луксация на долночелюстната става – закрито наместване 500лв.
Остеотомия на бедрената глава 450 лв.
Фрактури – киткова става (карпална) 550 лв.
Фрактури – петна става(тарзална) 550 лв.

Ортопедия таз – корективни

Тройна остеотомия/таз/ 800 лв.
Дартропластика /едностранно/ 600 лв.
Симфизиодеза 250 лв.

Фрактури

Фрактура – подраменна кост (радиус) – куче 450 лв.
Фрактура –подраменна кост  (радиус )- котка 400 лв.
Фрактура – раменна кост (хумерес) – куче 500 лв.
Фрактура – раменна кост  (хумерес) – котка 450 лв.
Фрактура – лопатка
тяло и гребен 450 лв.
шийка 450 лв.
ставна (glenoid) 550 лв.
Фрактура – подбедрица (тибия) – куче 450 лв.
Фрактура –подбедрица (тибия) – котка 400 лв.
Фрактура – бедрена кост (фемор) – куче 450 лв.
Фрактура – бедрена кост (фемор) – котка 400 лв.
Бедрена шийка или интеркондиларна (ставна) 450 лв.
Фрактура – таз – Илиум – пластина, костен цимент
-куче 550 лв.
-котка 450 лв.
Фрактура – таз – Ацетабулум 550 лв.
Фрактура – таз – Сакроилиачно отделяне
-куче 400 лв.
-котка 350 лв.

Лицево-челюстни фрактури

Фрактури на долна челюст
-куче 450 лв.
-котка 300 лв.
Фрактури на горна челюст 350 лв.

Луксации

Луксация на тазобедрена става – оперативно наместване
-куче 450 лв.
-котка 400 лв.
Луксация на петна (тарзална) става – изкуствени връзки 550 лв.
Луксация на колянно капаче (патела)
-куче 400 лв.
-котка 350 лв.
Луксация на лакътна/раменна  става – оперативно намесване
-куче 450 лв.
-котка 400 лв.

Скъсана предна кръстна връзка

Изкуствени връзки
-куче 450 лв.
-котка 400 лв.
с менискектомия + 100 лв.
Скъсана предна кръстна връзка – Tibial Wedge 700 лв.

Артродези

Киткова става, петна става, лакътна става 550

Ампутации

Ампутация на пръст 250 лв.
Ампутация на гръден/тазов крайник – котка 380 лв.
Ампутация на гръден/тазов крайник – куче 400 лв.
Ампутация на опашка 200лв.

Операции на гръбначния стълб – неврохирургия

Миелография 200 лв.
Атланто – аксиална сублуксация 800 лв.
Вентрален слот 900 лв.
Хемиламинектомия 800 лв.
Дорзална ламинектомия 800 лв.
Фрактури на прешлени 1000лв.